Estatutos y Actas de Asambleas de Socios

              ESTATUTOS SCHDTS

ACTA REUNION DE DIRECTORIO SCHDTSS 25-07-2018

ACTA REUNION DE DIRECTORIO SCHDTSS 27-06-2018

ACTA REUNION DE DIRECTORIO SCHDTSS 06-06-2018

ACTA REUNION DE DIRECTORIO SCHDTSS 25-04-2018

ACTA REUNION DE DIRECTORIO SCHDTSS 05-04-2018

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2017 

ASAMBLEA REUNION DE DIRECTORIO SCHDTSS 14-12-2017

ACTA REUNION DE DIRECTORIO SCHDTSS 14-04-2020